Program

9:00 – 9:10

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

9:00 – 9:10
9:10 – 9:30

UDRŽITELNOST JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST SPOLEČNOSTI

Danuše Nerudová

9:10 – 9:30
9:30 – 9:50

SPOLEČNÉ PŘEMÝŠLENÍ O RŮSTU A NERŮSTU

Jak moc je víra v nekonečný ekonomický růst zakořeněná v našich myslích a srdcích? Budeme schopní ji něčím nahradit? A čím? Kam chceme jako jedinci, společnosti a lidstvo směřovat? Může náš zachránit technologický pokrok? Chceme víc pohodlný, nebo víc plnohodnotný život? A jak ho dosáhnout? Hledání optima versus dosahování maxima. A co by nám k současné situaci řekla paní Emilie Strejčková? Mohu, můžeš, můžeme … společně.

Eva Fraňková

9:30 – 9:50
9:50 – 10:10

JAK ODRŮST POHÁDCE O VĚČNÉM EKONOMICKÉM RŮSTU? OD STUDENTSKÝCH STÁVEK K SYSTÉMOVÝM ZMĚNÁM

„I dítě vidí, že klimatická a ekologická krize nemůže být zvládnuta v rámci stávajícího systému…“ psaly evropským státníkům na konci července zástupkyně stávkujících školáků v dopise, který podpořily stovky vědců i tisíce lidí z celého světa. Je stále zjevnější, že individuální odpovědnost k řešení ekologických problémů nestačí a potřeba jsou zásadní změny v ekonomice, politice a uspořádání společnosti. Jaké systémové změny tedy vlastně chtít? A jako roli v nich může hrát občanská angažovanost?“

Jakub Patočka a Petr Doubravský

9:50 – 10:10
10:10 – 10:30

Prostor na dotazy od účastníků sedících v sále i u monitorů

10:10 – 10:30
10:30 – 10:50

VYHLÁŠENÍ CENY EKOPUBLIKA 2019

Čtvrtý ročník Ekopubliky – Ceny za environmentální publicistiku opět společně uspořádaly čtyři brněnské neziskové organizace – Kulturní noviny – vydavatelské a mediální družstvoNadace VeronicaKatedra environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno. Posláním této nesponzorované akce je podpořit a zviditelnit publikování odborně i žurnalisticky kvalitních článků zaměřených na problematiku péče o životní prostředí a ochranu přírody zveřejněných v roce 2019 v denním a týdenním tisku v České republice a také na stránkách relevantních webových zpravodajů. Ekopublika je oceněním přínosu těchto článků pro environmentální osvětu široké veřejnosti.

Více o Ekopublice

10:30 – 10:50