Features

Danuše Nerudová

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně


Ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Je aktivním spolutvůrcem prostředí, ve kterém žije, snaží se zapojovat do společenského dění. Je předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, členkou expertního ekonomického týmu koroNERV-20 a zastánkyní rovnocenných příležitostí žen na trhu práce. Je čilým glosátorem aktuálních nejen ekonomických témat. Od roku 2019 ji časopis FORBES zařazuje do žebříčku nejvlivnějších žen Česka.


UDRŽITELNOST JAKO BĚŽNÁ SOUČÁST SPOLEČNOSTI

Ekovýchova pro pětihory

Podívejte se na video záznam z loňské konference.

Sídlo ochránkyně práv
Údolní 39, Brno

20. 10. 2020 v 9:00

Ekovýchova pro pětihory

5. ročník Národní konference EVVO a EP

Hlavní organizátor

Zadavatel


Spolupracující organizace


Partneři

PŘEDNÁŠEJÍCÍ