Danuše Nerudová

Danuše Nerudová

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně


Ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Je aktivním spolutvůrcem prostředí, ve kterém žije, snaží se zapojovat do společenského dění. Je předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, členkou expertního ekonomického týmu koroNERV-20 a zastánkyní rovnocenných příležitostí žen na trhu práce. Je čilým glosátorem aktuálních nejen ekonomických témat. Od roku 2019 ji časopis FORBES zařazuje do žebříčku nejvlivnějších žen Česka.